De Fusarium Oxysporum schimmel

In de tuinbouwsector, krijgt men vaak te maken met bepaalde schimmels. één veel voorkomende daarvan is de Fusarium schimmel, bestaande uit verschillende bodemschimmels en brengt veel schade met zich mee. Je herkent het aan de vergeling en verwelking van het blad.

Een schimmel met een ernstige gevolgen Een schimmel met een ernstige gevolgen

Fusarium Oxysporum is de enige Fusarium-soort die in de waardplant groeit en zich naar boven uitbreidt binnen in de plant. Hoe blijft deze schimmel overleven? De schimmel vormt op afstervend plantmateriaal sporen, deze sporen worden door de lucht en water mee verspreidt naar andere planten. De sporen van deze schimmel kunnen tot meer dan een jaar kiemkrachtig blijven, waardoor de schimmel zich makkelijk kan vermenigvuldigen.

Van spoor tot besmetting Van spoor tot besmetting

De sporen dringen via de wortel de plant binnen. Eens deze binnengeraakt zijn, zet hij zijn weg verder via de vaatbundels.
Van zodra de Fusarium de top van de plant bereikt heeft, zullen deze sporen zich nestelen in het vaatbundelweefsel met als gevolg; wortelrot, voet-en stengelrot, plekken op bladeren, vruchtrot en bederf na oogst.

Gunstige resultaten met Sonic Gunstige resultaten met Sonic

Er worden vandaag de dag al verschillende toepassingen gebruikt om de Fusarium schimmel tegen te gaan. Ook de ultrasone toepassing werd hierop getest, dit met behulp van een Sonic apparaat. Deze testen werden uitgevoerd in samenwerking met het Centrum voor landbouwkundig onderzoek, departement gewasbescherming in Gent, voor een periode van 4 maand (februari tot mei 2000).

Men deed in totaal 9 verschillende testen met daarbij steeds een verandering in opstelling en watervolume, d.w.z. Ook de duur van bestralingstijd (ultrasoon) was verschillend.
Het doel van deze testen was om de invloed van ultrasoon te bekijken op de groei van schimmels en bacteriën, m.b.t. de

Fusarium Oxysporum schimmel. Er werd hierbij gebruik gemaakt van gerecycleerd drainwater in de tuinbouw. Na een tijdspanne van 4 maanden, waren de resultaten duidelijk.
Na 11 dagen bestraling van ultrasoon, is de oplossing bacterievrij, d.w.z. dat alle bacteriën zijn verdwenen uit de testoplossing. Ultrasoon heeft dus wel degelijk een positieve impact op de vernietiging van schimmels en bacteriën, dit tot wel 100%.
Niet enkel werd er tijdens deze test bewezen dat ultrasoon effectief is tegen het vernietigen van schimmels en bacteriën, ook werd er vastgesteld dat de aangroei van kiembuizen sterk werd afgeremd.

Met behulp van deze testen werd er nog maar eens bewezen dat een ecologisch alternatief als ultrasoon, een effectief en gunstig effect heeft op het bestrijden van bacteriën en schimmels.

Related articles test

Case study: Tank at Agnico Eagle

Lees meer

Case study: Pipes & Tanks with Alguma

A case study of decreasing contamination in waterstorage tank and pipes with Alguma with ultrasonic transducers.

Lees meer

Case study: Plate heat exchanger at Junlebao Group

At Junglebao Group’s dairy plant in China, Sonic helped with descaling and protecting the heat exchanger from costly maintenance protocols.

Lees meer