De keerzijde van antibiotica

In de Agro-sector krijgen landbouwers vaak te maken met vee dat ziek wordt door allerlei ziektes. Deze ziektes lopen ze op door besmet drinkwater met als gevolg dat de boer heel wat antibiotica moet toedienen om vee te kunnen redden. Echter wat betekent al deze antibiotica voor het vee en de mens?

Tegengaan van ziektes Tegengaan van ziektes

Antibiotica speelt vandaag de dag nog steeds een belangrijke rol in de agro-industrie. Zo wordt 0,5 miljoen kg gebruikt in de rund-industrie, 1,0 miljoen kg in de pluimvee-industrie en 1,4 miljoen kg in de varken-industrie. Men gebruikt deze hoeveelheid antibiotica om infecties en ziektes bij vee te voorkomen aangezien dit vandaag de dag nog steeds een enorm probleem blijk te zijn. De meest voorkomende ziektes hebben verband met bacteriën als E-coli en Salmonella

Daarnaast wordt antibiotica ook toegediend aan vee om de productiviteit te verhogen, met als doel de vleesopbrengst te maximaliseren.

Menselijke gezondheid staat op het spel Menselijke gezondheid staat op het spel

Wat betekenen al die antibiotica nu voor de gezondheid van de mens?
De antibiotica dat wordt toegediend bij vee, is één van grootste bedreigingen voor de mens. Het draagt namelijk bij tot de verspreiding van antimicrobiële resistentie (AMR). Deze resistentie brengt gevolgen met zich mee voor de gezondheid van de mens en de voedselveiligheid. Dit leidde al tot 2 miljoen infecties en 23000 sterfgevallen wereldwijd.

AMR zorgt ervoor dat heel wat behandelingen wereldwijd ondoeltreffend worden of toch minder effect hebben als normaal. Bovendien lopen mensen het gevaar om te worden blootgesteld aan nieuwe ziekteverwekkers door direct contact of het eten van besmet voedsel. Zo blijkt dat infecties als een longontsteking, tuberculose en salmonellose nu al minder effectief te behandelen zijn dan voordien.

Related articles test

Case study: Tank at Agnico Eagle

Lees meer

Case study: Pipes & Tanks with Alguma

A case study of decreasing contamination in waterstorage tank and pipes with Alguma with ultrasonic transducers.

Lees meer

Case study: Plate heat exchanger at Junlebao Group

At Junglebao Group’s dairy plant in China, Sonic helped with descaling and protecting the heat exchanger from costly maintenance protocols.

Lees meer