De venijnige problemen van antifouling

Vandaag de dag zitten oceanen vol met plastic. Dit is voornamelijk te wijten aan het gebruiken van plastic op het land, die via rioolwaterzuivering en zwerfvuil terecht komen in het water. Echter, is dit plastic niet de enige boosdoener in het verhaal. Studies hebben namelijk aangetoond dat ook de antifouling op schepen een directe impact hebben op onze fauna en flora in de zee.

Het onderzoek, de materie en de vaststelling Het onderzoek, de materie en de vaststelling

Het onderzoek vond plaats in de Duitse Bocht, gelokaliseerd in de Noordzee op 2,5 m waterdiepte. Er werd onderzoek verricht a.d.h.v. (Py-GC/MS), een speciale methode waarbij er gerichte en kwalitatieve MP-gegevens kunnen weergegeven worden over de massa van polymeren of de clusters ervan.

Het onderzoek toonde uiteindelijk aan dat er langs de kust een overdruk aan MP is dat het gevolg is van verpakkingsafval. Bovendien werden er verschillende samenstellingen vastgesteld in centrale en estuariën gebieden. Hier werden er “remsporen” van schepen teruggevonden. Deze staan voor coatingdeeltjes die gevormd worden door: geschuurd chloorrubber, acryl-styreen-en epoxide. Deze deeltjes vertegenwoordigen een groot en relevant MP-aandeel op zee.

In tegenstelling tot wat men normaal altijd citeert, namelijk de verhouding 80% op het land en 20% op zee voor MP’s, dragen verfcoatings bij tot maar liefst 80% aan aanwezige deeltjes in het water.

Het effect op de zee Het effect op de zee

Men zag dat de concentraties van antifouling hoog was in de kustgebieden, vooral in het estuarium van de Elbe. Ook dichter bij de kustlijn waren er verhoogde percentages aanwezig van polymeren. Er zijn veel verschillende polymeren en bindmiddelen die gebruikt worden voor coatings. Het effect van microplastics op de mens en het milieu is nog niet duidelijk. Onderzoek hiernaar is vaak complex doordat microplastics een gevarieerde groep deeltjes zijn waarvan de eigenschappen ook nog eens kunnen veranderen door de verwering, biofilm vorming en of binding van hydrofobe chemicaliën in het milieu. De wetenschappelijke literatuur die de effecten van microplastics op aquatische organismes beschrijft is omvangrijker dan die voor humane effecten.

Opnamepaden via spijsvertering of ventilatie komen vaak ter sprake, inclusief de fysieke penetratie van microplastic deeltjes in cellulaire structuren, uitloging van chemische additieven of geabsorbeerde persistente organische verontreinigende stoffen (POPs), en gevolgen van bacteriële of virale microbiota besmetting geassocieerd met de opname van microplastic. Na opname zijn een aantal effecten op individueel niveau waargenomen, waaronder vermindering van de voedingsactiviteit, verminderde groei en voortplanting door cellulaire modificaties, en oxidatieve stress.

De effecten van microplastics op mariene biota worden steeds meer onderzocht vanwege de groeiende bezorgdheid over de menselijke gezondheid via tropische overdracht. Wij stellen dat onderzoek naar de cellulaire interacties met microplastics inzicht verschaft in hun impact op de fitness van organismen en daarmee op hun vermogen om hun functionele rol in het ecosysteem te behouden.

Limiteer de gevolgen Limiteer de gevolgen

Aangezien de gevolgen van antifouling grandioos kunnen oplopen, tot zelfs in maten dat wij tot op de dag van vandaag niet kunnen inbeelden, moet er iets veranderen. Een directe oplossing is er niet, antifouling blijft cruciaal in de scheepvaart. De vervuiling zal dus blijven voortbestaan. Wel kunnen ondersteunende technologieën de levensduur van antifouling verlengen waardoor de vervanging ervan kan worden uitgesteld. Hiermee kan de vervuiling drastisch verminderen en kunnen de gevolgen gelimiteerd worden.

Ultrasoon geluid is een bewezen fenomeen in het beschermen van antifouling. Door middel van de unieke technologie van Ultrasonic Group kan een antifouling goed blijven tot wel 5 jaar lang. Het systeem kan aan de hand van een artificiële intelligentie de meest optimale frequenties uitzenden om ze ten alle tijden te voorkomen dat algen, pokken en schelpen zich vasthechten aan het onderwaterschip.

Related articles test

Pilot project - Arcelor Mittal WWA Ghent (Belgium)

Verschillende studies hebben aangetoond dat verontreiniging van leidingen, tanks of andere materialen die met vloeistoffen in contact komen, wordt veroorzaakt door biofilmvorming. Micro-organismen zoals ijzer en clacium hechten zich aan de biofilm en gebruiken deze als basis voor hechting. Leer meer door deze blog te lezen!

Lees meer

Testcase met kippenfokker in België

“Lees hoe Kris Coppen, een kippenboer met 100.000 kippen, met succes de gezondheid en het welzijn van zijn pluimvee heeft verbeterd. Lees over zijn slimme aanpak van kostenbesparingen en de implementatie van Harsonic® in gelijke stallen. Verbeter de gezondheid van uw pluimvee en optimaliseer uw rendement met Harsonic®. Lees meer in deze inspirerende case study.”

Lees meer

Case study: Tank at Agnico Eagle

Lees meer