“Overmatige Wortelgroei”

In de komkommer, tomaten en aubergine-sector wordt het fenomeen van “Crazy Roots” regelmatig waargenomen. Deze bacterie blijft onopgemerkt tot bij de oogst van de gewassen en heeft als kenmerk het overmatig groeien van wortels. Tot grote ergernis van de boeren aangezien deze bacterie heel wat problemen kunnen veroorzaken.

Agrobacterium Rhizoghenes Agrobacterium Rhizoghenes

Bij “Crazy Roots” worden overbodig veel wortels geproduceerd. De oorzaak van dit fenomeen is de bacterie Agrobacterium Rhizoghenes. Via wondjes of verzwakte cellen in de wortels dringt de bacterie de wortel binnen. Het gevolg van deze bacterie is het verwelken of afsterven van het gewas. Bovendien kan de bacterie teelt na teelt toeslaan, wat een enorm verlies kan betekenen voor de komkommer en tomaten industrie. In het geval dat gewassen op een voedingsbodem worden gehouden, zullen wortels jarenlang blijven groeien en zo kan er excessieve wortelgroei optreden, wat kan leiden tot een productieverlies.

Daarnaast zijn er enkele symptomen die erop kunnen wijzen dat het om Crazy Roots gaat. Zo zijn er symptomen als een vroege bloei, gerimpelde bladeren, een verandering in de apicale dominantie en tenslotte een verkorte internolengte. De  verspreiding van de bacterie gebeurd voornamelijk via water en watergeefsystemen.

Een genetische verandering in de wortel Een genetische verandering in de wortel

Wat “Crazy Roots” zo bijzonder maakt, is het overtollig groeien van wortels. Deze afwijkende wortels zijn bedekt met haartjes, en het zijn deze haartjes die de wortels weerhouden om voedingstoffen en water op te kunnen nemen. Het agrobacterium veroorzaakt een genetische verandering in de plant. Zo dringt hij de wortel binnen en wordt zijn T-DNA doorgeven, met als gevolg harige wortels.

Bovendien zorgt deze bacterie ervoor dat het gewas kwetsbaarder wordt, en vatbaarder wordt voor andere infecties. Met als resultaat een duurdere teelt. Eens deze bacterie aanwezig is in uw wortels en er sprake is van besmetting, kunnen wortels niet meer gezond gemaakt worden en blijft deze bacterie aanwezig in de wortels van uw gewassen.

Men raadt aan om deze bacterie aan te pakken tijdens de teeltwisseling, echter is dit vaak zonder enig succes. Zo blijkt uit onderzoek dat herbesmetting voornamelijk te danken is aan onvoldoende gereinigde druppelslangen, stekers, draingootjes en drainafvoersystemen.

Related articles test

Case study: Tank at Agnico Eagle

Lees meer

Case study: Pipes & Tanks with Alguma

A case study of decreasing contamination in waterstorage tank and pipes with Alguma with ultrasonic transducers.

Lees meer

Case study: Plate heat exchanger at Junlebao Group

At Junglebao Group’s dairy plant in China, Sonic helped with descaling and protecting the heat exchanger from costly maintenance protocols.

Lees meer