Verlies van cruciale snelheid op zee

Aangezien de scheepsvaart verantwoordelijk is voor ongeveer 90% van de wereldhandel, is het van uiterst belang dat een efficiënte scheepsvaart wordt gegarandeerd. Daarnaast is zeevervoer één van de meest vervuilende transportmogelijkheden, dit laat een enorme impact achter op het milieu. Hoe meer snelheid een schip verliest, hoe meer brandstof en tijd deze verliest. Maar wat zijn de oorzaken van dit snelheid verlies?

Biofouling aan romp en schroef van schip Biofouling aan romp en schroef van schip

De mariene aangroei van algen, schelpen en pokken dragen bij tot een enorm scheepsverbruik, heel wat droogdok kosten en hoge onderhoudskosten om de romp en de schroef vrij te houden van deze biofouling Het verhogen van de weerstand tegen de romp van een schip wordt ook wel wrijvingsweerstand genoemd.

Deze weerstand zorgt voor een bulk-effect, waarbij de aangroei het gewicht en drijfvermogen van installaties beïnvloed. Ook zal het schip sneller op droogdok moeten geplaatst worden, en in het ergste geval zal de antifouling vervangen moeten worden. Factoren als een warm klimaat en een toename van de havencongestie, dragen bij tot het versnellen van biofouling. 

Een gevaar voor het ecologisch en economisch welzijn van de planeet Een gevaar voor het ecologisch en economisch welzijn van de planeet

Een hogere weerstand, betekent ook een hoger vermogen dat nodig is om voldoende snelheid aan te houden. In sommige gevallen kan er wel tot 10 ton extra gewicht aan de romp hangen waardoor de weerstand flink toeneemt. Zo kan de wrijvingsweerstand de brandstofefficiëntie van een schip beïnvloeden met 40%. Zo heeft een schip met 10% aangroei, wel tot 36% meer asvermogen nodig om dezelfde snelheid aan te kunnen houden. Bovendien kunnen brandstofkosten op tot wel 50%-60% van de totale bedrijfskosten van het schip. Ook betekent een hoger brandstofverbruik meteen een toename van broeikasgasemissies, met als resultaat een schadelijk effect voor het milieu.

Daarnaast brengt biofouling nog andere gevolgen voor de scheepindustrie met zich mee. Het kan ook invasieve aquatische soorten van over heel de wereld met zich meebrengen, waardoor lokale ecosystemen in het gevaar worden gebracht. Deze verspreiding wordt gezien als één van de grootste bedreigingen voor het ecologisch en economisch welzijn van de planeet.

 

Related articles test

De Fusarium Oxysporum schimmel

In de tuinbouwsector, krijgt men vaak te maken met bepaalde schimmels. één veel voorkomende daarvan is de Fusarium schimmel, bestaande uit verschillende bodemschimmels en brengt veel schade met zich mee. Je herkent het aan de vergeling en verwelking van het blad.

Lees meer

Bacteriële corrosie of (MIC)

Microbiëel geïnduceerde corrosie, ookwel bacteriële corrosie genoemd, is een veelvoorkomende bacterie op stalen. De naam verklapt zichzelf al, het is een corrosie dat ontstaat door invloed van bepaalde bacteriën of micro-organismen. Een fenomeen waar voornamelijk de scheepsvaart mee geconfronteerd wordt.

 

Lees meer

Chloor als pretbederver

Het hebben van een zwembad of een jacuzzi kan erg leuk zijn, maar minder leuk is de chloor die steeds moet worden toegevoegd als onderhoud. Het is zo dat chloor erg schadelijk kan zijn voor uw ogen, longen, haar, nagels en ook uw huid. Bovendien kan chloor variëren van irriterend tot erg schadelijk voor de huid, afhankelijk van uw leeftijd of bestaande huidaandoening.

Lees meer