Verlies van cruciale snelheid op zee

Aangezien de scheepsvaart verantwoordelijk is voor ongeveer 90% van de wereldhandel, is het van uiterst belang dat een efficiënte scheepsvaart wordt gegarandeerd. Daarnaast is zeevervoer één van de meest vervuilende transportmogelijkheden, dit laat een enorme impact achter op het milieu. Hoe meer snelheid een schip verliest, hoe meer brandstof en tijd deze verliest. Maar wat zijn de oorzaken van dit snelheid verlies?

Biofouling aan romp en schroef van schip Biofouling aan romp en schroef van schip

De mariene aangroei van algen, schelpen en pokken dragen bij tot een enorm scheepsverbruik, heel wat droogdok kosten en hoge onderhoudskosten om de romp en de schroef vrij te houden van deze biofouling Het verhogen van de weerstand tegen de romp van een schip wordt ook wel wrijvingsweerstand genoemd.

Deze weerstand zorgt voor een bulk-effect, waarbij de aangroei het gewicht en drijfvermogen van installaties beïnvloed. Ook zal het schip sneller op droogdok moeten geplaatst worden, en in het ergste geval zal de antifouling vervangen moeten worden. Factoren als een warm klimaat en een toename van de havencongestie, dragen bij tot het versnellen van biofouling. 

Een gevaar voor het ecologisch en economisch welzijn van de planeet Een gevaar voor het ecologisch en economisch welzijn van de planeet

Een hogere weerstand, betekent ook een hoger vermogen dat nodig is om voldoende snelheid aan te houden. In sommige gevallen kan er wel tot 10 ton extra gewicht aan de romp hangen waardoor de weerstand flink toeneemt. Zo kan de wrijvingsweerstand de brandstofefficiëntie van een schip beïnvloeden met 40%. Zo heeft een schip met 10% aangroei, wel tot 36% meer asvermogen nodig om dezelfde snelheid aan te kunnen houden. Bovendien kunnen brandstofkosten op tot wel 50%-60% van de totale bedrijfskosten van het schip. Ook betekent een hoger brandstofverbruik meteen een toename van broeikasgasemissies, met als resultaat een schadelijk effect voor het milieu.

Daarnaast brengt biofouling nog andere gevolgen voor de scheepindustrie met zich mee. Het kan ook invasieve aquatische soorten van over heel de wereld met zich meebrengen, waardoor lokale ecosystemen in het gevaar worden gebracht. Deze verspreiding wordt gezien als één van de grootste bedreigingen voor het ecologisch en economisch welzijn van de planeet.

 

Related articles test

Pilot project - Arcelor Mittal WWA Ghent (Belgium)

Verschillende studies hebben aangetoond dat verontreiniging van leidingen, tanks of andere materialen die met vloeistoffen in contact komen, wordt veroorzaakt door biofilmvorming. Micro-organismen zoals ijzer en clacium hechten zich aan de biofilm en gebruiken deze als basis voor hechting. Leer meer door deze blog te lezen!

Lees meer

Testcase met kippenfokker in België

“Lees hoe Kris Coppen, een kippenboer met 100.000 kippen, met succes de gezondheid en het welzijn van zijn pluimvee heeft verbeterd. Lees over zijn slimme aanpak van kostenbesparingen en de implementatie van Harsonic® in gelijke stallen. Verbeter de gezondheid van uw pluimvee en optimaliseer uw rendement met Harsonic®. Lees meer in deze inspirerende case study.”

Lees meer

Case study: Tank at Agnico Eagle

Lees meer