Waar is Ultrasonic Group toepasbaar?

Bij het voorstellen van Ultrasonic Group, krijgen we geregeld de vraag “waar is Ultrasonic Group overal toepasbaar op?” Het antwoord is heel duidelijk, overal waar een liquide aanwezig is. Een betere vraag zou dus eigenlijk zijn “Waar is Ultrasonic Group niet toepasbaar op?”

Waar liquide is, is ook biofilm Waar liquide is, is ook biofilm

Het is zo dat in ieder soort liquide er hoe dan ook biofilm aanwezig is, en overal waar biofilm aanwezig is, schieten wij te hulp!

Onze toepassingen reiken verder dan zwembaden en water boilers/leidingen. Ook in de industrie bieden de transducers van Sonic hulp. Denk maar aan verstopte irrigatiesystemen door kalkaanslag of aankoeking van melk in melkveehouderijen.

De toestellen van Sonic is van toepassing op alle soorten liquides, van water tot melk en zelfs diesel.

Iedereen kan een potentiële klant worden van ons. Landbouwers, veehouders, booteigenaars, horeca-uitbaters en fabrieken. Ieder van u krijgt ongetwijfeld te maken met biofilm, maar u beseft waarschijnlijk nog niet welke impact het elimineren van de biofilm kan hebben en welke voordelen er hieraan verbonden zijn voor u. 

Tot waar de hulp van NDV Ultrasonic? Tot waar de hulp van NDV Ultrasonic?

Waar kunnen wij dan geen hulp bieden? Heel simpel, alles wat droogt komt te staan, Dit kan gaan over leidingen, machines,… De toestellen van Sonic hebben namelijk steeds een liquide nodig om te kunnen geleiden, eens deze liquide weg is kan dit niet meer. Vergelijk het met een windmolen dat wind nodig heeft om energie te kunnen ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor liquide en ultrasonen.

Related articles test

Pilot project - Arcelor Mittal WWA Ghent (Belgium)

Verschillende studies hebben aangetoond dat verontreiniging van leidingen, tanks of andere materialen die met vloeistoffen in contact komen, wordt veroorzaakt door biofilmvorming. Micro-organismen zoals ijzer en clacium hechten zich aan de biofilm en gebruiken deze als basis voor hechting. Leer meer door deze blog te lezen!

Lees meer

Testcase met kippenfokker in België

“Lees hoe Kris Coppen, een kippenboer met 100.000 kippen, met succes de gezondheid en het welzijn van zijn pluimvee heeft verbeterd. Lees over zijn slimme aanpak van kostenbesparingen en de implementatie van Harsonic® in gelijke stallen. Verbeter de gezondheid van uw pluimvee en optimaliseer uw rendement met Harsonic®. Lees meer in deze inspirerende case study.”

Lees meer

Case study: Tank at Agnico Eagle

Lees meer