Testcase met kippenfokker in België

“Lees hoe Kris Coppen, een kippenboer met 100.000 kippen, met succes de gezondheid en het welzijn van zijn pluimvee heeft verbeterd. Lees over zijn slimme aanpak van kostenbesparingen en de implementatie van Harsonic® in gelijke stallen. Verbeter de gezondheid van uw pluimvee en optimaliseer uw rendement met Harsonic®. Lees meer in deze inspirerende case study.”

Testcase met een kippenfokker in België (Vrasene) Testcase met een kippenfokker in België (Vrasene)

Kris Coppen, een kippenboer met drie stallen, heeft in totaal 100.000 kippen onder zijn hoede. Hij staat voor de uitdaging om de gezondheid en het welzijn van zijn pluimvee te verbeteren en tegelijkertijd kostenbesparende maatregelen te nemen. Kris besluit een financiële vergelijking te maken tussen vergelijkbare stallen, waarvan sommige zijn uitgerust met Harsonic®.

Harsonic® is een innovatieve technologie die speciaal is ontworpen om de waterkwaliteit te verbeteren door biofilm en kalkaanslag te verminderen. Door het gebruik van Harsonic® kunnen kippen genieten van een schonere en gezondere omgeving, wat resulteert in een lager risico op ziekten en een betere groei.

Na grondig onderzoek concludeert Kris dat stallen met Harsonic® aanzienlijke voordelen bieden. Niet alleen kan hij besparen op medicijn- en behandelingskosten, maar ook op water- en voerverbruik. Bovendien wordt de algehele productiviteit van de kippen verbeterd, wat resulteert in een hogere opbrengst.

Met deze financiële vergelijking in gedachten neemt Kris Coppen de beslissing om Harsonic® in zijn stallen te implementeren. Hij kijkt uit naar de positieve impact die deze technologie zal hebben op de gezondheid van zijn kippen en zijn financiële resultaten.

Beschrijving van de installatie Beschrijving van de installatie
 • Stal 3: de nieuwe stal (vorig jaar gebouwd) bevat 48.000 kippen en is niet behandeld met Harsonic®.
 • Stal 1 + Stal 2: de 2 andere stallen zijn veel ouder en bevatten samen 52.000 kippen Deze 2 oudere stallen hebben een gemeenschappelijke waterput met een gemeenschappelijk hogedrukvat.
 • Stal 1: (een van de 2 oudere stallen) zal worden geïnstalleerd met een Harsonic® Tubes-Tanks op de drinkwaterleidingen + een Harsonic® Tubes-Tanks op het persvat.
 • Stal 2: zal alleen worden behandeld met een Harsonic® Tubes-Tanks via de drukbuis (dus niet direct op de buizen)
Conclusies en analyse na 4 kweekrondes Conclusies en analyse na 4 kweekrondes

1 . Besparingen op medicijnen:

Stal 1 en Stal 2:

In deze 2 stallen hoefde de laatste 3 rondes geen medicatie te worden gegeven. Dus geen medicatie gebruikt in deze 2 stallen.

Stal 3:

Dezelfde hoeveelheid medicatie moest worden gegeven als altijd. In deze stal is dus helemaal niet bespaard op medicatie.

Kosten – berekening van medicatie tegen Coccidiose in stal 3:

Ronde 1 : één behandeling – prijs: 960 euro

Ronde 2 : twee behandelingen – prijs: 1.252 euro

Ronde 3 : één behandeling – prijs: 625 euro

Totale kosten van medicatie in één stal (stal 3 ) = 2.837 euro.

Dit betekent 2.837 euro voor 3 rondes gedeeld door 3 = 945 euro per ronde Er zijn 7 rondes in een jaar, dus 945 euro vermenigvuldigd met 7 = 6.615 euro.

Totale kosten van medicatie tegen Coccidiose in stal 3 = 6.615 euro / jaar

Normale kosten voor de 2 andere stallen:

Als de 2 andere stal behandeld hadden moeten worden, dan had dat voor beide stal samen 800€ per ronde x 7 rondes per jaar = 5.600€ aan medicatie tegen Coccidiose / jaar gekost.

Totale (gemiddelde) kosten per jaar voor medicatie tegen Coccidiose: 6.615€ + 5.600€ = 12.215€.

2. Besparing op chemische onderhoudsproducten:

De laatste 3 rondes was het niet nodig de buizen in de stal te reinigen of te spoelen met Harsonic®.

Normaal gebruiken ze ontsmettingsmiddelen Waterstofperoxide

Normale kosten +/ 500 euro (voor alle 3 de stallen) per ronde x 7 = 3.500 euro

We nemen een marge van 2 behandelingen per jaar in plaats van geen, om een realistischer resultaat te krijgen.

5 x 500 euro = 2.500 € realistische besparing op waterstofperoxide

3. Besparing op mest:

Visueel werd opgemerkt dat de behandelde stal een stuk droger werd.

Dit betekent ook een kleine besparing omdat het minder kost om de mest af te voeren.

10.000kg: 50.000 = 0,2 kg minder mest per kip per 1.000kg.

Er is een opmerkelijk verschil in helderheid van het water.

 • Stal 2 met behandeling op persvat + buizen is het helderst van alle stallen.
 • Stal 1 met alleen behandeling op het persvat is nog steeds niet helemaal helder.
 • Stal 3 zonder enige behandeling is het slechtst.

Er is ook een opmerkelijk verschil in de lekkages van de stallen

 • Stal 2: geen of één per ronde.
 • Stal 1: 5 lekken per ronde

Dit betekent dat het ook belangrijk is om zowel de buizen als de tank te behandelen !

=> een belangrijk feit is dat deze vermindering van lekkages een groot voordeel is voor het te verrichten werk. We zouden kunnen zeggen dat het ook mentaal helpt omdat de kweker zich niet steeds zorgen hoeft te maken.

Citaat van de heer Coppen: Citaat van de heer Coppen: "Voor mij is dit echt heel belangrijk, ik heb veel meer rust en ik merk ook dat de kippen in de behandelde stal actiever zijn. In het begin was ik echt heel sceptisch en geloofde ik niet dat het mogelijk zou zijn, maar nu ben ik heel tevreden!"

Conclusie totale jaarlijkse besparing

Zelfs met een zeer realistische berekening kunnen we zeggen dat een fokker met 100.000 kippen bijna 11.225 euro per jaar bespaart.

Aankoopprijs van de Harsonic® buizen-tanks :
stal 1 + stal 2 = 1 Harsonic® tank aan 1.074 € + 2 Harsonic® Tubes aan 1.958€.

stal 3 (560m 7x80m ) = 2 Harsonic® buizen aan 1.958€ + 1 tank aan 1.074€.

Totale kosten: 6.064€.

Rendement op investering (zonder arbeid): 6,4 maanden totale investering terugverdiend op 3 stallen.

Resultaten voor de heer Coppen met 100.000 kippen:

Winst eerste jaar: 6.175euro

Winst per jaar vanaf 2e jaar: 11.225 euro winst per jaar

Verdere onderzoeken:

 • Inspectie van het vlees: het is mogelijk dat de structuur van het vlees in de behandelde stal beter is. Dit zal in het laboratorium worden onderzocht.
 • Tijdens de laatste update merkte de heer Coppen op dat hij in stal 2, de stal met Harsonic®, de beste voederconversie van zijn hele carrière had! Het is verbazingwekkend, zegt hij, en dit zonder enige medicatie ….

Meer informatie: Kris Coppen: +32.474/52.07.71

Related articles test

Pilot project - Arcelor Mittal WWA Ghent (Belgium)

Verschillende studies hebben aangetoond dat verontreiniging van leidingen, tanks of andere materialen die met vloeistoffen in contact komen, wordt veroorzaakt door biofilmvorming. Micro-organismen zoals ijzer en clacium hechten zich aan de biofilm en gebruiken deze als basis voor hechting. Leer meer door deze blog te lezen!

Lees meer

Testcase met kippenfokker in België

“Lees hoe Kris Coppen, een kippenboer met 100.000 kippen, met succes de gezondheid en het welzijn van zijn pluimvee heeft verbeterd. Lees over zijn slimme aanpak van kostenbesparingen en de implementatie van Harsonic® in gelijke stallen. Verbeter de gezondheid van uw pluimvee en optimaliseer uw rendement met Harsonic®. Lees meer in deze inspirerende case study.”

Lees meer

Case study: Tank at Agnico Eagle

Lees meer