EHBO bij een verhoogd kiemgetal

Kiemgetallen, een term dat voor veel mensen vrijwel onbekend zal zijn. Althans is het voor landbouwers en veehouders 1 van de meest belangrijkste hygiëne-parameters om de waterkwaliteit te kunnen meten. Het doel? Het zo laag mogelijk houden van deze kiemgetallen.

Het kiemgetal, wat is dat? Het kiemgetal, wat is dat?

Om het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen, is een kiemgetal een soort indicator dat gebruikt wordt om de hoeveelheid micro-organismen per eenheid te kunnen meten. De resultaten hiervan worden weergegeven als kolonievormende eenheid per ml of per gram. De belangrijkste soorten kiemen zijn; bacteriën, virussen, schimmels en protozoa.

Waar komen kiemgetallen voor? Waar komen kiemgetallen voor?

Kiemgetallen komen zowat overal voor, maar de meest voorkomende plaatsen waar kiemgetallen opgemeten worden zijn in de volgende 2 industrieën.

De veehouderij, hier worden kiemgetallen opgemeten voornamelijk om het aantal bacteriën te kunnen meten in het water. Deze kiemgetallen geven al de micro-organismen weer, ook die van de niet-schadelijke bacteriën. Hoe hoger het kiemgetal, hoe hoger de kans op schadelijke bacteriën. De streefwaarde hiervoor in de veesector, is 10.000 kve/ml.

Bacteriën op biofilm

Ook in de melkindustrie wordt er vaak gekeken naar het kiemgetal. Hierbij worden kiemgetallen gebruikt als een soort maatstaf om de hygiënische kwaliteit van de geleverde melk te meten. In de ideale omstandigheden, delen bacteriën zich om de 20 minuten. Indien er een te hoog kiemgetal aanwezig is in de melk, duidt dit op een verhoging van bacteriën. In het geval er na het melken van vee te veel bacteriën aanwezig zijn, kan dit te maken hebben met een fout in de reiniging van de melkinstallatie. Vee kan zelf ook een oorzaak zijn voor te hoge kiemgetallen, zij kunnen dit namelijk uitscheiden bij het melken.

Escherichia Coli Escherichia Coli

Één van de meest voorkomende bacteriën in melk en water, is Escherichia coli beter gekend als E-coli. Deze bacterie kan duiden op een verhoging van pathogenen. E-coli kan veroorzaakt worden door onvoldoende reiniging van machines of koelingsproblemen. Bovendien is E-coli niet enkel schadelijk voor de gezondheid van dieren, maar kan het ook schadelijk zijn voor de mens.

Related articles test

Case study: Tank at Agnico Eagle

Lees meer

Case study: Pipes & Tanks with Alguma

A case study of decreasing contamination in waterstorage tank and pipes with Alguma with ultrasonic transducers.

Lees meer

Case study: Plate heat exchanger at Junlebao Group

At Junglebao Group’s dairy plant in China, Sonic helped with descaling and protecting the heat exchanger from costly maintenance protocols.

Lees meer