Wat doen algen? Hoe krijg je ze weg?

De “groenmakers” van de vijvers en zwembaden zorgen niet alleen voor veel werk aan onderhoud, maar daarnaast zijn ze ook één van de meest snelgroeiende waterplanten. We spreken hier over de algen.

Hoe ontstaan algen? Hoe ontstaan algen?

Algen worden ook wel fytoplankton genoemd, naar het Griekse phyton (plant) en planktos (zwevend). Algen zijn eencellige organismen die aan fotosynthese doen waardoor ze bladgroen (chlorofyl) hebben en op het wateroppervlak groeien. Algen hechten zich aan een oppervlak dat in aanraking komt met water waarop een biofilm aanwezig is. Ze gebruiken biofilm als startende voedingsborn en verder als hechtingsorganisme. Algen kunnen gemakkelijk ontstaan in stilstaand water waar een minimale temperatuur van 4°C aanwezig is met een pH-waarde tussen 5,0 en 7,0.

Wat doen algen? Wat doen algen?

Net als alle planten zetten algen kooldioxide (CO2) en water met behulp van zonlicht door fotosynthese om in koolhydraten en zuurstof. Jammer genoeg kan dit enkel overdag gebeuren.

Onder omstandigheden kan dit de pH van het water (zuurgraad) extreem doen toenemen (pH >9), zodat het watermilieu levensgevaarlijk wordt voor alle organismen. Zodra het water niet meer voldoende CO2 bevat, zijn algen in staat de benodigde hoeveelheid CO2 aan de carbonaathardheid (KH) te onttrekken.

’s Nachts daarentegen draait de situatie om en verbruiken algen zuurstof. Wanneer water veel algen bevat, kan het zuurstofgehalte ’s nachts zo sterk dalen dat het leven in het water in gevaar is.

Het gevolg is dat de belangrijke waterwaarde afneemt, wat er verder toe leidt, dat de pH wordt gedestabiliseerd. Het gevolg hiervan is wederom dat de pH-waarde ’s nachts sterk daalt (tot op een waarde van om en nabij 4) en overdag veel te sterk stijgt (tot op een waarde van meer dan 10), wat de meeste waterbewoners niet overleven.

Welke problemen trekken algen met zich mee? Welke problemen trekken algen met zich mee?

Algen zijn niet enkel moeilijk om weg te krijgen, ze veroorzaken daarnaast ook nog heel wat problemen.

Zo kan een grote hoeveelheid van algen ervoor zorgen dat er mechanische verstoppingen ontstaan in leidingen. Daarnaast doen algen het zuurstofgehalte dalen, dit heeft alles te maken met het O2 verbruik dat ’s nachts groter is dan overdag. Bovendien zorgen ook afgestorven algen voor verstoppingen. Deze komen los en vormen een sliblaag op de bodem. Tenslotte zorgen algen nog voor een grote PH-verhoging in het water.

Bescherm en voorkom Bescherm en voorkom

Algen zijn de mede oorzaak van de groei van biofilm in water. Biofilm is een slijmachtige laag die wordt gevormd door micro-organismen op oppervlakken die in contact komen met water. Het bestaat uit polymere stoffen die worden geproduceerd door aërobe en anaërobe bacteriën, schimmels en algen. Biofilm fungeert als een reservoir van micro-organismen dat niet wordt verwijderd of gecontroleerd door ontsmettingsmiddelen zoals chloor.

Om biofilm continu af te breken en te voorkomen kan enkel ultrasoon effectief helpen. Ultrasoon-apparaten zijn namelijk luidsprekers die een hoog frequentiegeluid produceren die zich aan een snelheid van 1500 meter per seconden onder water transporteren. De geluidsgolven scheuren de vacuoles van de biofilm en van alle ééncellige algen, waardoor ze afsterven. Wenst u hierover meer informatie, neem gerust een kijkje op onze pagina “producten”.

Related articles test

Pilot project - Arcelor Mittal WWA Ghent (Belgium)

Verschillende studies hebben aangetoond dat verontreiniging van leidingen, tanks of andere materialen die met vloeistoffen in contact komen, wordt veroorzaakt door biofilmvorming. Micro-organismen zoals ijzer en clacium hechten zich aan de biofilm en gebruiken deze als basis voor hechting. Leer meer door deze blog te lezen!

Lees meer

Testcase met kippenfokker in België

“Lees hoe Kris Coppen, een kippenboer met 100.000 kippen, met succes de gezondheid en het welzijn van zijn pluimvee heeft verbeterd. Lees over zijn slimme aanpak van kostenbesparingen en de implementatie van Harsonic® in gelijke stallen. Verbeter de gezondheid van uw pluimvee en optimaliseer uw rendement met Harsonic®. Lees meer in deze inspirerende case study.”

Lees meer

Case study: Tank at Agnico Eagle

Lees meer