Zijn chemicaliën echt zo belangrijk?

Het gebruiken van chemicaliën valt bijna niet meer weg te denken. Heel wat mensen maken gebruik van chemicaliën of detergenten om aan onderhoud te doen en problemen als kalkaanslag en bacteriën weg te krijgen. Echter moet men zichzelf soms afvragen of deze chemicaliën echt van belang zijn en welke impact deze hebben op de mens en het milieu.

De mens en het milieu De mens en het milieu

Chemicaliën bevatten heel wat chemische stoffen, deze kunnen zowel de menselijke als de ecologische gezondheid aantasten. Het is zo dat chemicaliën overal aanwezig zijn, in het drinkwater, het voedsel dat we eten en de omgeving om ons heen. Zo wordt Chloor veelgebruikt om systemen en drinkwatervoorzieningen te reinigen, maar men stelt echter nooit de vraag, hoe veilig is dit eigenlijk? Zo zijn ongeveer 42% van de wereldwijde beroertes te danken aan de blootstelling van chemische stoffen als pesticiden.

Daarnaast is het gebruik van chemicaliën helemaal niet zo doeltreffend als men denkt, omdat deze niet tot in de kleinste gaatjes en scheurtjes kunnen reinigen. Er is slechts 1 efficiënte en ecologische manier om dit te doen, en dat is ultrasoon.

Bovendien is het zo dat organisaties overbodig veel gebruik maken van chemicaliën. Men is er zich misschien niet altijd van bewust, maar dit overbodig gebruik resulteert in enkele gevolgen. Zo worden er onnodige veiligheids-en milieurisico’s gecreëerd, Te hoge kosten aan uitgegeven en neemt het te veel tijd in beslag om werknemers hierover op te leiden. Het is namelijk zo dat er een heel wat normen en regels opgelegd moeten worden om aan chemical flushing te doen.

Niet langer onopgemerkt lozen van afvalwater Niet langer onopgemerkt lozen van afvalwater

één van de grootste verontreinigingen van het watermilieu, is het industrieel afvalwater. Dit met als gevolg een negatieve impact op het ecosysteem. Uiteraard varieert de samenstelling van dit looswater van bedrijf tot bedrijf, net zoals de hoeveelheid ervan. Vaak is het zo dat industrieel afvalwater een hoger gehalte aan giftige stoffen bevat. Om deze reden moet het afvalwater eerst voor behandeld worden voor het geloosd kan worden. Het lozen van industrieel afval heeft wel degelijk een effect op heel wat zaken

Het is zelfs zo dat de Vlaamse Milieumaatschappij vanaf 2021 een nieuwe tool lanceerde om beter te kunnen peilen hoe het zit met het behalen van de doelstellingen. Wanneer de doelstellingen in een bedrijf niet behaald konden worden, betekende dit een onmiddellijke stop van het lozen.

Related articles test

Case study: Tank at Agnico Eagle

Lees meer

Case study: Pipes & Tanks with Alguma

A case study of decreasing contamination in waterstorage tank and pipes with Alguma with ultrasonic transducers.

Lees meer

Case study: Plate heat exchanger at Junlebao Group

At Junglebao Group’s dairy plant in China, Sonic helped with descaling and protecting the heat exchanger from costly maintenance protocols.

Lees meer